Hoe uit te groeien tot wie jij kan zijn?

“Citius - Altius – Fortius”, oftewel “Sneller – Hoger –Sterker”. Dat is het Olympische motto. De essentie: “Niet winnen maar ontwikkeling is het hoogste doel.” Een mindset van niet willen bewijzen hoe goed je bent maar dat je beter kunt worden. Iedere dag, ieder moment opnieuw. Genieten van het groeiproces en jezelf verbazen als het gaat om de prestaties en resultaten die je realiseert. Een cruciale mindset in de huidige dynamische wereld waarin het verschil gemaakt wordt door de snelheid waarmee we leren.

Een mindset gericht op groei

Mindset staat voor een set van overtuigingen of opvattingen die jouw kijk op de wereld, jouw gedrag en keuzes onbewust sturen. Je kunt onderscheid maken tussen een fixed en growth mindset. In een fixed mindset ben je ervan overtuigd dat je bepaalde vaste kwaliteiten hebt en dat die gelimiteerd zijn. In een growth mindset ben je ervan overtuigd dat je potentieel onbekend is en dat je kunt blijven groeien als je maar doelbewust oefent en hard werkt.

Een growth mindset is een Olympische mindset. Fouten maken of kritiek vat je niet op als 20160308_Olympic_or_Growth_mindset kopiepersoonlijk falen maar als kansen om jezelf te verbeteren, om veel over jezelf te leren. Je staat open voor feedback, je zoekt het zelfs op. Je durft te experimenteren, te leren door te doen. Met een growth mindset zoek je in samenwerking met anderen naar het positieve, naar gezamenlijke groeimogelijkheden, ook in moeilijke situaties, waardoor de samenwerking een avontuur wordt waar iedereen als persoon sterker van wordt. Klik hier voor meer informatie over hoe een growth mindset te ontwikkelen.

Jouw ontdekkingstocht

Leren is jouw eigen verantwoordelijkheid, het is jouw ontdekkingstocht. Het is, zoals Kolb het in zijn theorie omschrijft, jouw oneindige proces van ervaren, reflecteren, begrijpen, kiezen, Leerstijlen_leercyclus_Kolbtoepassen en opnieuw ervaren. Wie ook jouw coach, baas of docent is, niet hij of zij, maar jij gaat de obstakels, frustratie, onmacht en spanning ervaren en overwinnen die horen bij leren. Jij gaat je opvattingen en handelswijzen kritisch bekijken. Jij gaat nieuwe inzichten en kennis ontdekken. Jij gaat experimenteren met ander gedrag. Jij gaat je relatie ten opzichte van je omgeving veranderen. Alleen als jij het wilt ga je echt diepgaand leren. Klik hier voor meer informatie over de leerstijlen en leercyclus van Kolb.

Teamleren

Teamleren is de keydriver voor optimale teamprestaties maar zeker ook voor persoonlijk leren. Snel leren doe je samen. Je leert met en van anderen. Je ontvangt verrassende inzichten en Tuckman-Model-of-Team-Formationconfronterende feedback die jou verder helpen, die jouw blinde vlekken bloot leggen. Het vereist openheid en sterke vertrouwensrelaties. Je moet je veilig voelen om je kwetsbaar op te stellen; om je bloot te geven; om jezelf te zijn; maar ook om te zeggen wat je opvalt en ervaart aan de ander; en wat zijn of haar handelen voor effect op jou heeft zodat de ander ook kan leren. Echt diepgaand en snel leren start daarom met het bouwen van een sterk team. Het is de investering zeker waard. Hoewel er vele theorieën zijn over teamontwikkeling is een nog steeds veel gehanteerd model het teamontwikkelmodel van Tuckman. Klik hier voor meer informatie over de theorie van Tuckman.

Het 70, 20, 10 - leren

Als je in staat zou zijn vanuit je oude dag terug te blikken op je leven en je stelt jezelf de vraag wat de meest waardevolle leermomenten in je leven waren ga je inzien dat dit niet direct of alleen de 70-20-10-lerenmomenten in het klaslokaal, op het trainingsveld of in de vergaderzaal zijn. Het zijn vooral de momenten in je leven, in het werk of in de wedstrijd waarin je spontaan iets leerzaams ervoer. De momenten waarop een collega, partner of teamgenoot je waardevolle feedback gaf die echt tot inzicht leidde. Efficiënt leren bestaat daarom uit een combinatie tussen formeel (training), informeel (feedback) en impliciet leren (ervaring). Daarbij zijn de gestelde percentages slechts richtlijnen. Het voornaamste idee achter dit concept is begrijpen dat je afhankelijk van je leerdoel nadenkt over op welke manier je dat het meest efficient kunt leren en dat je alle vormen nodig hebt om tot een optimaal leerrendement te komen.  Klik hier voor meer informatie over het principe van 70-20-10 leren.

Leren is ook doceren

Simons en Ruijters hebben in het UUU model uitgewerkt hoe professionals leren. Daarbij staan de drie U’s voor uitwerken (het expliciet maken en verhelderen van de bestaande uuu_model kopiepraktijktheorieën, de manier van werken en de manier van impliciet leren), uitbreiden (het leren door meer systematisch, gericht en bewust onderzoekachtige activiteiten te verrichten tijdens het werk) en uitdragen (het beschikbaar maken van de resultaten van het uitbreiden en uitwerken voor anderen in en buiten de eigen organisatie). Vooral het uitdragen voegt een nieuwe dimensie toe aan jouw leerproces. Het doceren van je lessen en inzichten versnelt en verdiept je eigen leerproces maar is tegelijkertijd ook een van de krachtigste manieren van kennismanagement binnen de organisatie. Klik hier voor meer informatie over het UUU model en professionele ontwikkeling.

Samenvattend

Stel nu je wilt sneller leren, sneller uitgroeien tot wie jij kunt zijn. Hoe zou ik je helpen? Samen brengen we in kaart wat je wilt bereiken, wat je leerdoelen zijn en waarom die belangrijk zijn, wat het jou en je omgeving oplevert als je die behaalt. Vervolgens bespreken we wat dat van jou gaat vragen, wat je anders of beter wilt doen of kunnen. Samen ontwikkelen we een specifiek plan om die competenties onder de knie te krijgen. Daarbij zijn een combinatie tussen formeel, informeel en impliciet leren; een goede mentor of coach; en een ondersteunende sociaal-emotionele omgeving, oftewel jouw team belangrijke bouwstenen. Voor we van start gaan bedenken we samen hoe we kunt meten, zien of zichtbaar maken dat je de goede kant op beweegt en of jouw stappen tot de gewenste effecten leiden. Belangrijk is ook te bepalen hoe een growth mindset te behouden wanneer het lastig wordt en in te richten hoe en aan wie jij je geleerde lessen gaat uitdragen.

Mijn leerproces

Uitdragen van wat je leert, waar je tegenaan loopt, hoe je het aanpakt en waar je trots op bent versnelt het proces om uit te groeien tot wie jij kunt zijn. Deze post is voor mij een manier om te groeien in mijn rol als coach. Feedback stel ik zeer op prijs.

Geef een reactie