20 principes ‘to #thrive’ – principe 5 “werk en ontwikkel altijd vanuit je sterktes”

Je hebt plezier in wat je doet, beleeft het leven als een spel, zit in een omgeving met gelijkgestemden en je bent gemotiveerd om je dromen waar te maken. Wat nu? De concurrentie neemt toe. Je bent toe aan de volgende stap. Jezelf blijven onderscheiden en doorgroeien vraagt meer. Principe 5 "werk en ontwikkel altijd vanuit je sterktes".

5. Werk en ontwikkel altijd vanuit je sterktes

Om mijn droom waar te maken moest ik op een hoger niveau gaan trainen en spelen. Ik werd gevraagd bij V&L uit Geleen te gaan spelen. In die tijd een van de top eredivisieteams in Nederland. De toenmalige trainer, Pim Rietbroek, kwam naar mij toe. Hij liet mij inzien dat ik snel was, goed kon springen en het vermogen had duels aan te gaan. Samen maakten we een plan hoe op basis van die kwaliteiten uit te groeien tot een basisspeler in het eerste team. Dat duurde ongeveer 3 jaar maar heeft nooit als een opgave gevoeld omdat dat wat ik er voor moest doen  me energie gaf. Het was iets waar ik van nature goed in was.20160224_strenghts

Kwaliteiten zijn capaciteiten die reeds in ons aanwezig zijn. Het gebruik maken van kwaliteiten voelt authentiek. Het geeft energie. Als het om het bereiken van uitdagende doelen gaat waarvoor we onszelf moeten versterken is er meer te winnen door bestaande kwaliteiten uit te bouwen dan door te proberen zwaktes te repareren. Het werken en ontwikkelen vanuit kwaliteiten leidt niet alleen tot meer energie en doorzettingsvermogen maar verhoogt ook de kans op succeservaringen en daarmee het geloof in eigen kunnen.

Het werken en ontwikkelen vanuit onze kwaliteiten vereist in eerste instantie om je persoonlijke sterktes te identificeren.  Om vervolgens die kwaliteiten zoveel mogelijk terug te laten komen in je werk, in je spel, en deze doelbewust te blijven versterken via eenvoudige dagelijkse oefeningen.

Identificatie sterktes

Er zijn verschillende manieren om je kwaliteiten te identificeren.

  • Het uitvoeren van een 'strength assessment'. Als het om meer mentale kwaliteiten gaat kan dat bijvoorbeeld via het invullen van de VIA-vragenlijst (http://www.viame.org/).
  • Ook het vragen van feedback aan mensen in je omgeving is een goede methode: "Wat vinden zij sterk aan jou en zouden ze graag meer zien?"
  • Een derde methode kan het tekenen van een levenslooplijn met hoogte- en dieptepunten zijn, om vervolgens te analyseren welke kwaliteiten je benutte op de momenten waarop je op je best was.
  • Dat laatste, uitvinden welke kwaliteiten je gebruikte op de beste momenten uit je leven, kan ook goed via best-moment-coaching onder leiding van een coach.
  • Wat ook goed werkt is gedurende de dag regelmatig even pauzeren en jezelf de volgende vragen stellen: "Wat ben ik aan het doen? Hoe voel ik me (energiek, uitgeput, gemotiveerd, etc.)? Wil ik doorgaan of liever stoppen?"

Door alle verkregen inzichten met elkaar te combineren krijg je een goed overzicht van jouw kwaliteiten.

Ontwikkeling sterktes

Het ontwikkelen vanuit je sterktes vraagt een plan hoe op een specifiek speelveld, werk, privé, sport of anderszins, meer rendement uit die kwaliteiten te halen. Het begint met inzichtelijk maken hoe die kwaliteiten tot uiting komen en wat daarvan de opbrengst is voor jou en je omgeving. Om vervolgens te bepalen hoeveel ruimte voor ontwikkeling er is, wat je daar concreet voor kunt doen en welke ondersteuning je daarbij nodig hebt. Wat daarbij goed helpt is kijken of je bewust kunt zijn wanneer anderen hun kwaliteiten inzetten, of je hen daar waarderend op kunt aanspreken en bij kunt helpen dat meer te doen.

Klik hier voor de video Top Strenghts van Dr. Martin Seligman met uitleg over hoe je kwaliteiten te vinden en waarom deze vaak te gebruiken.

Op jonge leeftijd hielp een ervaren coach mij mijn fysieke sterktes voor het spel handbal te identificeren. Op die drie sterktes heb ik mijn hele sportcarrière gebouwd. Continu stelde ik mijzelf de vragen hoe ik ze verder kon ontwikkelen en in het spel tot rendement kon brengen. Later tijdens mijn maatschappelijk carrière heb ik gemerkt hoe lastig het is om gemotiveerd en energiek te blijven werken als je geen helder beeld hebt van je kwaliteiten. Ondertussen weet ik dat het moed, nieuwsgierigheid en authenticiteit zijn. Als coach ben ik dan ook gemotiveerd om die kwaliteiten verder te ontwikkelen en in te zetten om groepen mensen te helpen hun kwaliteiten optimaal te benutten en versterken.

Geef een reactie