20 principes ‘to #thrive’ – principe 4 “versterk geloof in eigen kunnen”

Er gebeurt veel om je heen. Situaties veranderen continu. Van jou wordt verwacht dat je daar snel en in het moment op kunt inspelen. Je eigen keuzes maken, dat is waar het om draait. Niet de verantwoordelijkheid bij anderen neerleggen maar zelf verantwoordelijkheid nemen. Het gevoel van competentie, oftewel geloof in eigen kunnen is daarvoor cruciaal. Principe 4 "versterk geloof in eigen kunnen".

4. Versterk geloof in eigen kunnen

De selectie wordt teruggebracht naar een kleinere groep. We gaan ons voorbereiden op ons eerste NK. Min of meer tot mijn verbazing word ik geselecteerd. Niet  vanwege mijn prestaties op dat moment maar vanwege mijn instelling en potentie op de langere termijn. De coach tekent na deze selectieronde voor iedereen een heldere route uit naar het uitgroeien tot international. Hij gaf perspectief. De coach van die tijd , Gino Smits, ben ik hier nog steeds zeer dankbaar voor. Zijn keuze, woorden en beelden versterkte mijn geloof in eigen kunnen en stelde mij in staat autonoom te kunnen kiezen voor een route tot International. De echte drive, de intrinsieke motivatie ontstond.20160223_self_determination_theory kopie

Competentie (geloof in eigen kunnen) is naast autonomie (de kracht om je eigen keuzes te nemen),  en sociale verbondenheid (liefhebben en liefde ontvangen) een van onze psychologische basisbehoeftes. Het versterken van deze behoeftes leidt tot meer intrinsieke motivatie.

Het versterken van het gevoel van competentie ontstaat niet door twijfel te ontkennen of uitdagende (potentieel falen) situaties te ontlopen. Het ontstaat ook niet door jezelf te dwingen positief te denken om zo negatieve gedachtes en gevoelens van twijfel, angst, spanning of onzekerheid te onderdrukken. De essentie is je bewust zijn van deze gevoelens en gedachtes, om vervolgens te accepteren dat die horen bij de situatie waarin je je op dat moment begeeft en dat je daarin niet de enige bent. De ruimte die dan ontstaat geeft je de mogelijkheid jezelf als persoon niet te identificeren met deze gevoelens of gedachtes. Daardoor ontstaat de keuzemogelijkheid om er niet in mee te gaan. Je krijgt de ruimte om je gedachtes en gevoelens te 'reframen' naar een uitdaging. Om dezelfde spannende situatie te zien als een kans om jezelf te versterken. Die mindset versterkt je geloof in eigen kunnen. Het vergroot de kans op een succeservaring waardoor je gevoel van competentie nog een boost krijgt.

Jan-Willem van den Brandhof adviseert ons in zijn broek Gebruik je Hersens (erg aan te raden trouwens) twee technieken om ons brein succesvol te 'programmeren'. Het zijn twee technieken die in de sport veel worden toegepast en het gevoel van competentie versterken. Het fundament van deze technieken is dat wij met ons denken ons onderbewuste voeden en dat ons onderbewuste ervoor zal zorgen dat wat we denken waar gemaakt zal worden.

Visualiseren

Visualiseren houdt in dat we in een ontspannen staat het gewenste einddoel duidelijk voor ogen zien, horen en voelen. Zoveel mogelijk zintuigen en emotie dienen opgeroepen te worden om resultaat te krijgen. Een goede visualisatie kan net zo krachtig zijn als een ware gebeurtenis. Voor goed visualiseren is het belangrijk positieve emoties, woorden en beelden op te roepen. Helder voor ogen te krijgen en te ervaren wat je wel wilt realiseren, wat je daarvoor wel gaat doen en wat je daarbij wel wilt voelen. Iedereen kan het. Het is een superkrachtig instrument om geloof in eigen kunnen te versterken, ook in zakelijke omgevingen. Het enige wat het van je vraagt is doelbewuste oefening.

Affirmeren

Een ander krachtig instrument om het gevoel van competentie te versterken is affirmeren. Het zijn positieve bekrachtigingen aan onszelf. Net als visualiseren werkt affirmeren alleen als we in een ontspannen toestand zijn. De kracht van deze techniek zit hem in de herhaling en in het positieve gevoel dat erbij wordt opgeroepen. De essentie is jezelf regelmatig toespreken met een kort positieve zin alsof het doel al is bereikt. Persoonlijk, in de tegenwoordige tijd en eenvoudig taalgebruik zijn daarbij essentieel.

Een coach prentte bij mij een droombeeld tussen mijn oren. Hij stelde mij in staat te visualiseren over het uitgroeien tot international. Zijn keuze om mij te selecteerden voelde als een succeservaring. Dat versterkte mijn geloof in eigen kunnen. De potentie die hij in mij zag maakte dat ik onbewust ging affirmeren. Meer dan dagelijks vertelde ik mezelf dat ik als hoekspeler uitgenodigd word voor het Nederlands Team. Die motivatie maakte het mogelijk.

De wereldberoemde basketball coach Jim Valvano legt in deze speech (voornamelijk laatste 10 minuten) inspirerend uit 'how to be successful in a high competitive environment'. Zijn geheim: motivation. Het vereist 'to love your job', 'to dream', 'hard work' and 'people that believe in you'. Mensen die je beter laten voelen als je met ze gesproken hebt. Die jou geloof in eigen kunnen geven.

Geef een reactie